Events

28 June 2017 // progRESsHEAT webinar - Energetický management a využití obnovitelných zdrojů na lokální úrovni

13:00-14:00 CEST

Návrh revidované směrnice o obnovitelných zdrojích od Evropské komise obsahuje mj. i nový článek, který se věnuje centrálnímu zásobování teplem (CZT) a chlazení. Pro města je tak stále důležitější dlouhodobá strategie pro využití obnovitelných zdrojů (OZE) a dosahování energetické efektivnosti (EE).

V tomto webináři tak jeden z partnerů projektu progRESsHEAT (www.progressheat.eu), město Litoměřice bude prezentovat své zkušenosti s energetickým managementem města a využitím OZE, stejně tak diskutovat související otázky se všemi účastníky webináře.

More info